звичний


звичний
I
(який став чиєюсь звичкою, узвичаївся), звичайний, звиклий, звісний
II
див. постійний I, 1), постійний I, 2)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • звичний — а, е. 1) Який став чиєюсь звичкою, увійшов у звичку. || До якого привчився, звик хто небудь. 2) Який не має в собі нічого нового, несподіваного для кого небудь. 3) Який завжди відбувається або часто зустрічається, повторюється; постійний,… …   Український тлумачний словник

  • звичний — [зви/чнией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • звичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • звыклий — звичний …   Лемківський Словничок

  • постійний — I 1) (який триває весь час, не припиняючись і не перериваючись), сталий, безперервний, безупинний, нев[у]пинний, неспинний, безперестанний, безнастанний, ненастанний, повсякчасний, беззмінний, неперервний, невідступний, незмінний, неминучий,… …   Словник синонімів української мови

  • завчений — рідше зау/чений, а, е. 1) Звичний, засвоєний. || у знач. ім. за/вчене, ного, с. Про звичне, вивчене, засвоєне. 2) Удаваний, нещирий …   Український тлумачний словник

  • зафіксований — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до зафіксувати. || зафіксо/вано, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм., перен. Узвичаєний, звичний; усталений …   Український тлумачний словник

  • збурювати — юю, юєш, недок., збу/рити, рю, риш, док., перех. 1) Надавати бурхливого руху, робити що небудь дуже неспокійним. || Порушувати що небудь (спокій, певний порядок, звичний перебіг чогось і т. ін.). || Роздратовувати, робити сердитим кого небудь. 2) …   Український тлумачний словник

  • звиклий — а, е. 1) Дієприкм. акт. мин. ч. до звикати. 2) у знач. прикм. До якого звик хто небудь; повсякденний, добре знайомий; звичний. 3) у знач. прикм. Призвичаєний до чого небудь, натренований …   Український тлумачний словник

  • звичай — аю, рідко звича/й, а/ю, ч. 1) Загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого небудь народу, суспільної групи, колективу і т. ін. •• Зви/чай ділово/го оборо/ту правило поведінки, яке склалося і широко… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.